Villkor för deltagande i ZERoh!-tävlingen

Ansvarig för tävlingen är Lerum AS i samarbete med Pulse Communications AS (arrangören). Genom att delta i tävlingen godkänner du dessa tävlingsvillkor.

1. Kampanjperiod

 • Kampanjen startar den 23 april 2018 och avslutas den 30 september 2018.

2. Vem kan delta?

 • Tävlingen är öppen för samtliga som är över 18 år. Anställda hos arrangören eller andra involverade företag har dock inte rätt att delta.
 • För tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke.

3. Hur tävlar man?

 • Du deltar genom att ladda upp en bild på Instagram. Ta en bild av ditt ZERoh! moment med zerohflaskan väl synlig. Ladda upp bilden på Instagram och tagga #myzerohmoment. Har du inte Instagram kan du skicka in din bild till Info.se@conaxesstrade.com med texten My ZERoh! moment i ämnesfältet.
 • Du måste ha en öppen profil för att vi ska kunna se din bild och för att du ska ha chans att vinna tävlingen!
 • Vinnaren utses av en jury på tre personer som utser mest inspirerande bild, och informeras om vinsten genom ett meddelande på Instagram.
 • Vinnarna måste svara på meddelandet inom en vecka för att få vinsten. I annat fall går vinsten vidare till någon annan.
 • Du kan delta flera gånger om du så önskar, men du kan bara vinna en gång.

4. Om tävlingen och vinsten

 • Efter att kampanjen avslutats dras en vinnare av ett presentkort från researrangören Ving. För användning av presentkortet gäller Vings villkor. Giltighetstiden är 3 år.
 • Presentkortet är laddat med 25 000 kr.
 • Vinsten är personlig och kan inte överföras till annan, säljas vidare eller bytas mot pengar.
 • Vinnaren måste lämna alla uppgifter som behövs för att arrangören ska kunna utfärda och översända vinsten. Eventuella utgifter för försändelsen eller avgifter kopplade till vinsten täcks av arrangören.
 • Arrangören kan inställa vinstutdelningen om de uppgifter som krävs för att utfärda och översända vinsten inte lämnas inom rimlig tid eller om vinnaren lämnar felaktiga uppgifter.

5. Allmän information

 • Om tävlingen inte kan genomföras som planerat förbehåller sig arrangören rätten att ändra dessa tävlingsvillkor.
 • Om en deltagare inte följer tävlingsvillkoren, eller om det föreligger misstanke om fusk, har arrangören rätt att diskvalificera deltagaren och upphäva utdelningen av vinsten.

6. Integritetspolicy för Zerohs Instagramkampanj

Om du vinner tävlingen kommer vi, eller de som hjälper oss att genomföra tävlingen, att ta kontakt med dig på Instagram och be om de uppgifter vi behöver för att kunna överlämna vinsten till dig, till exempel ditt namn, ditt telefonnummer, din adress och andra uppgifter som kan behövas för att vi ska kunna dela ut vinsten.

Vi är ansvariga för hanteringen av de personuppgifter vi mottar i samband med tävlingen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter för något annat ändamål än att genomföra tävlingen om du inte klart och tydligt gett ditt samtycke till detta. Vi kommer inte att vidarebefordra dina uppgifter till tredje part om det inte är ett krav enligt lag, bestämmelser, myndighetsbeslut eller liknande. Om vi anlitar ett annat företag för att få hjälp med att genomföra tävlingen kommer företaget ifråga att få tillgång till dina personuppgifter. Det anlitade företaget blir i så fall vår databehandlare och har inte rätt att använda uppgifterna på annat sätt än vad som avtalats med oss.

Om du har lämnat felaktiga uppgifter eller om dina uppgifter behöver ändras ber vi dig att kontakta oss så att uppgifterna kan korrigeras.

Du kan kontakta oss och be att vi raderar de uppgifter som avser dig förutom i följande fall: om vi behöver uppgifterna för att kunna genomföra tävlingen, dokumentera att tävlingen är genomförd, eller om vi är skyldiga att bevara uppgifterna enligt lag.

Vi kommer under inga omständigheter att spara dina personuppgifter under längre tid än vad som behövs för det ändamål för vilket de samlades in eller som lagen kräver.

Du har rätt att lämna in klagomål angående vår behandling av personuppgifter till Datainspektionen.

Behandlingsansvarig är Lerum AS (org.nr. [837 105 382]). Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på post@lerum.no

8. Frågor

 • Om du har några frågor om tävlingen, vänligen kontakta Pulse Communications AS på följande e-postadress: support@pulsecom.no.