Tävlingsvillkor för deltagande i ZERoh! deltävling

 

1. Ansvarig för kampanjen

Ansvarig för tävlingen är Lerum AS i samarbete med Pulse Communications AS. Genom att delta i tävlingen godkänner du dessa tävlingsvillkor.


2. Om kampanjen

Kampanjens deltävlingar pågår under 2 perioder:

  • Period 1: 16/5 – 19/5

  • Period 2: 2/7 – 5/7

Du deltar i tävlingen genom att kommentera under tävlingsposterna som läggs ut för var period på ZERoh! Sveriges Instagram side: https://www.instagram.com/zerohsverige/

Det dras sedan 3 vinnare slumpmässigt efter var avslutad tävlingsperiod som vinner var sin badleksak, totalt 6 vinnare.

Vinnarna kontaktas via Instagram och måste svara inom en vecka för att få del av sin vinst annas lottas en ny vinnare. Vinsten kan inte säljas eller bytas in mot pengar.


3. Berättigad för att delta

Tävlingen är öppen för samtliga som är över 18 år. För tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke.

 

INTEGRITETSPOLICY FÖR ZERoh!s DELTÄVLINGAR

Om du vinner tävlingen kommer vi, eller de som hjälper oss att genomföra tävlingen, att ta kontakt med dig på Instagram och be om de uppgifter vi behöver för att kunna överlämna vinsten till dig, till exempel ditt namn, ditt telefonnummer, din adress och andra uppgifter som kan behövas för att vi ska kunna dela ut vinsten.

Vi är ansvariga för hanteringen av de personuppgifter vi mottar i samband med tävlingen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter för något annat ändamål än att genomföra tävlingen om du inte klart och tydligt gett ditt samtycke till detta. Vi kommer inte att vidarebefordra dina uppgifter till tredje part om det inte är ett krav enligt lag, bestämmelser, myndighetsbeslut eller liknande. Om vi anlitar ett annat företag för att få hjälp med att genomföra tävlingen kommer företaget ifråga att få tillgång till dina personuppgifter. Det anlitade företaget blir i så fall vår databehandlare och har inte rätt att använda uppgifterna på annat sätt än vad som avtalats med oss.

Om du har lämnat felaktiga uppgifter eller om dina uppgifter behöver ändras ber vi dig att kontakta oss så att uppgifterna kan korrigeras.

Du kan kontakta oss och be att vi raderar de uppgifter som avser dig förutom i följande fall: om vi behöver uppgifterna för att kunna genomföra tävlingen, dokumentera att tävlingen är genomförd, eller om vi är skyldiga att bevara uppgifterna enligt lag.

Vi kommer under inga omständigheter att spara dina personuppgifter under längre tid än vad som behövs för det ändamål för vilket de samlades in eller som lagen kräver.

Du har rätt att lämna in klagomål angående vår behandling av personuppgifter till Datainspektionen.

Behandlingsansvarig är Lerum AS (org.nr. [837 105 382]). Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på post@lerum.no

Tävlingen här helt och hållet frånkopplad från Facebook.